THÁNH LỄ CHÚA NHẬT BẰNG TIẾNG ANH

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là giáo xứ thể nhân (personal parish) được thành lập vào năm 1993 dành cho người Công giáo Việt Nam. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sống đạo của các gia đình Công giáo người Việt khi càng ngày có những cha mẹ đi lễ tiếng Việt trong khi con cái đi lễ tiếng Anh, nên các Thánh lễ lúc 12 giờ trưa vào các Chúa nhật tuần thứ 1, 3 và 5 sẽ được cử hành bằng tiếng Anh như là một cách thế để giúp cho cả gia đình có cơ hội nối kết với Giáo xứ.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com