KINH CẦU CHO CÔNG NGHỊ GIÁO PHẬN 2024

Lạy Thiên Chúa là Cha trên trời, Đấng tốt lành và nhân ái, /

 Chúng con cảm tạ Cha vì sự khôn ngoan và ân sủng, mà Cha đã ban cho chúng con / qua Người Con của Cha là Chúa Giêsu. /

Xin tăng thêm đức tin cho chúng con / để chúng con có thể nghe được tiếng nói của Vị Mục Tử Nhân Lành, / và hân hoan bước theo con đường Tình Yêu của Cha đang tỏa sáng trước mặt chúng con./

Khi chúng con chuẩn bị cho Công nghị Giáo Phận Dallas, / xin ban Thánh Thấn xuống một lần nữa để hướng dẫn chúng con. /

Xin khai sáng tầm nhìn và sự hiểu biết của chúng con / để chúng con biết phân định sứ vụ của giáo hội địa phương trong thời đại chúng con, / trong khi không bao giờ đánh mất việc nhận ra thánh ý của Cha / và niềm hy vọng được ở với Cha trên thiên đàng. /

Chúng con tín thác Công nghị này vào sự chăm sóc đầy tình mẫu tử của Vị Thánh Bổn Mạng Giáo phận chúng con là Đức Mẹ Guadalupe, / Đấng nguyện giúp cầu thay cho chúng con và đồng hành với chúng con, / và là Đấng “xin vâng” bằng tình yêu và niềm tin / mà chúng con cố gắng noi theo. /

Với lòng tin thác, / chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. / Amen. /

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com