VÀI ĐIỀU LƯU Ý VỀ Ý LỄ & BỔNG LỄ

Ý Lễ (Mass Intentions) và Bổng Lễ (Mass Offerings) là một phần trong truyền thống của Giáo Hội, trong đó người tín hữu, được thúc đẩy bởi lòng đạo đức và ý thức về Giáo hội, ao ước tham dự cách mật thiết hơn vào đời sống của Hội Thánh. Người tín hữu đóng góp hy sinh của họ vào trong Thánh Lễ bằng cách hiệp thông cụ thể qua việc dâng cúng cho Hy Tế Thánh Lễ. Như vậy, họ đóng góp cho những nhu cầu của Giáo Hội, và cách riêng cho việc nuôi sống các thừa tác viên Giáo Hội (Đức Thánh Cha Phaolô VI, Tự sắc Firma in Traditione, 1974). Dù rằng mỗi Thánh Lễ đem lại lợi ích cho Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội địa phương, và các ân sủng của Thánh Lễ là vô hạn, việc dâng Lễ cho một ý lễ riêng của người tín hữu đã trở thành phong tục và truyền thống của Giáo Hội, đặc biệt là cầu cho linh hồn người thân được an nghỉ.

Nguyên tắc chung là mỗi Thánh Lễ được dâng cho một ý chỉ mà bổng Lễ đã được trao và được nhận mặc dầu một ý Lễ có thể bao gồm nhiều cá nhân (chẳng hạn như: cầu cho mọi người trong gia đình và bạn bè đã qua đời). Hiện nay, Giáo xứ chúng ta vẫn có thói quen đọc nhiều ý lễ trước mỗi Thánh lễ để những người xin lễ, nhất là những ai vì hoàn cảnh phải tham dự Thánh lễ trực tuyến, có thể biết rằng các ý lễ họ xin đã được ghi nhận, nhưng các linh mục chỉ nhận được một bổng lễ cho mỗi ngày mà thôi. Riêng Linh mục Chánh xứ vào những ngày lễ Chúa nhật và các ngày lễ buộc, phải dâng thêm một Thánh lễ nữa cho tín hữu được trao phó nhưng không nhận bổng lễ (Mass pro populo). Những ý lễ và bổng lễ khác được đưa về cho các linh mục trong Nhà dòng và nhiều nơi không có ý lễ và bổng lễ.

Để bảo đảm ý lễ của các tín hữu được các linh mục thực hiện dễ dàng và đầy đủ, xin mọi người lưu ý 2 điều sau đây:

- Xin đưa ý lễ lên Văn phòng Giáo xứ trong những ngày làm việc và ghi rõ ngày muốn dâng ý lễ; còn nếu đưa khi đi Lễ, xin vui lòng đưa tại Quầy Tượng Ảnh tối thiểu là 20 phút trước giờ Lễ. Một khi việc rao lễ đã bắt đầu, những ý lễ đưa sau đó sẽ được rao trong các Thánh lễ khác.

- Giáo xứ không nhận ý lễ nhiều hơn 30 ngày.

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com