CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – CHÚA NHẬT HỒNG

Đa số người Công giáo ngày nay tham dự Thánh Lễ bằng tiếng bản xứ, hầu như không còn nghĩ rằng tiếng Latinh vẫn là ngôn ngữ chính của Giáo Hội Công giáo. Chúa Nhật IV Mùa Chay là Chúa Nhật Mừng (Laetare), còn gọi là Chúa Nhật Hồng. Tương tự, Chúa Nhật III Mùa Vọng là Chúa Nhật Vui (Gaudete).

Trong La ngữ, LaetareGaudete đều có nghĩa là “vui mừng”.

Gọi là Chúa Nhật Mừng vì Ca Nhập Lễ của Chúa Nhật IV Mùa Chay là câu Kinh Thánh Isaia 66:10-11: “Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae! – Mùng vui lên, Giêrusalem hỡi! Tề tựu cả về đây, hỡi những ai hằng mến yêu thành! Các bạn đang sầu khổ, nào hớn hở reo mừng và hân hoan tận hưởng nguồn an ủi chứa chan!”

Chúa Nhật IV Mùa Chay là thời điểm giữa Mùa Chay. Chúng ta hãy vui mừng vì đã đi được nửa chặng đường Mùa Chay và truyền thống Công giáo coi đây là ngày vui mừng vì gần đến ngày Lễ Phục sinh. Phẩm phục tế lễ là màu hồng, bàn thờ có hoa, ca đoàn hát có đệm đàn.

Có lẽ ngày nay người ta không thấy có gì khác và không chú ý phân biệt Mùa Phụng Vụ, vì ngày nào cũng vẫn thấy hoa nến rực rỡ và tiếng đàn vẫn ngân vang trong các Mùa Phụng Vụ. Tuy nhiên, ngày xưa hoa và đàn đều bị cấm trong suốt Mùa Chay, trừ Chúa Nhật IV Mùa Chay – Chúa Nhật Mừng, Chúa Nhật Hồng.

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com