THÁNH LỄ TẠ ƠN & QUÀ CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP LỚP 12

Thanksgiving Mass & Gift for 2022 High School Graduates

Giáo xứ sẽ có Thánh lễ Tạ Ơn lúc 12 giờ trưa Chúa nhật ngày 22/5 và trong Thánh lễ sẽ có phát quà lưu niệm cho các em học sinh tốt nghiệp trung học trong mùa Hè 2022. Các em học sinh Lớp 12 nào muốn tham dự, xin vui lòng đến Văn phòng Giáo xứ hoặc Văn phòng Khối Giáo dục để lấy đơn ghi danh. Hạn chót để nộp lại các đơn này cho Văn phòng Giáo xứ hoặc Văn phòng Khối Giáo dục là Chúa nhật ngày 8/5/2022.

* What: Attendance at Mass of Thanksiving

* When:  Sunday, May 22 at Noon Mass

* Who:  All high school graduates of 2022

* How:  Please pick up a form in the KGD or parish office & return to parish office by May 8th.

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com