CHÚC MỪNG TÂN HÔN

Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân cử hành Thánh Lễ Hôn phối vào thứ Bảy ngày 22/05/2022 của:

Anh Đồng Quang Duy & Chị Lê Anh Thi

Anh Hoàng Trọng Luân & Chị Nguyễn Thụy Nam Phương

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho hai gia đình anh chị được sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com