THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ

Theo quyết định của Hội đồng Giáo xứ trong cuộc họp vào Chúa nhật ngày 15/05/2022, kể từ thứ Tư ngày 1 tháng 6 năm 2022, Giáo xứ không còn phát trực tuyến Thánh lễ hằng ngày, ngoại trừ một số lễ đặc biệt, và chỉ phát trực tuyến Thánh lễ Chúa nhật lúc 10 giờ sáng mà thôi.

Những ai vì lý do cao niên và dau yếu không thể đến tham dự Thánh lễ, xin vui lòng cho Giáo xứ biết để các cha và những thừa tác viên có thể đến thăm và trao Mình Thánh Chúa.

 
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com