THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐEO KHẨU TRANG

Theo quyết định của Hội đồng Giáo xứ trong cuộc họp vào Chúa nhật ngày 15/05/2022, kể từ Chúa nhật ngày 22 tháng 5 năm 2022, việc đeo khẩu trang trong Nhà thờ và Trung tâm Thánh An Phong không còn bắt buộc. Tuy nhiên, bởi vì việc tụ họp đông người trong nhà tạo môi trường thuận lợi cho việc lây lan Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác, Giáo xứ mạnh mẽ khuyến khích mọi người nên đeo khẩu trang khi ở trong Nhà thờ và Trung tâm Thánh An Phong. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe cộng đoàn, những ai đau yếu và ho sốt, xin vui lòng đừng đến sinh hoạt ở Nhà thờ và Trung tâm cho đến khi khỏe mạnh trở lại.

 
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com