THÁNH LỄ THÊM SỨC (29/5)

Mass of Confirmation (May 29)

Thánh Lễ Thêm sức cho các em học sinh trong Giáo xứ do Đức Cha Phụ tá Gregory Kelly chủ sự sẽ được bắt đầu tại Nhà thờ đúng 2 giờ chiều Chúa nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022.  Xin các em có mặt lúc 1 giờ chiều tại Hội trường Trung tâm Thánh An Phong để gặp và chụp hình vói Đức Cha. Riêng người đỡ đầu cho các em phải có mặt ở Nhà thờ lúc 1 giờ 30 chiều. 

The Mass of Confirmation presided by Auxiliary Bishop Gregory Kelly will take place in the church on Sunday May 29 at 2pm. Students are to be present at St. Alphonsus Auditorium at 1pm for the meeting and picture taking with the bishop. The students’ sponsors are required to be present at 1:30 pm in the church. 

 

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com