CHÚC MỪNG CÁC EM HỌC SINH TỐT NGHIỆP LỚP 12

Giáo xứ hân hoan chúc mừng các em học sinh tốt nghiệp lớp 12 trong Hè này. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các em trong việc lựa chọn khôn ngoan những kế hoạch trong cuộc đời, và nhất là có sự can đảm để làm chứng tá cho Tin Mừng trong một hành trình mới với nhiều hứa hẹn cùng nhiều thách đố.

No

Name

School

1

Emily Tran

Bishop Lynch HS

2

Joseph Hoang Pham

North Garland HS

3

Ngoc Thanh Elizabeth Tran

The Highlands HS

4

Ngoc Bao Vu Nguyen

Naaman Forest HS

5

Martin Hoang

North Garland HS

6

Paul Duy Hoang

Garland HS

7

Jonathan Phong Nguyen

Sachse HS

8

Daniel Thuan Nguyen

North Garland HS

9

Trang Quynh Cao

Bishop Lynch HS

10

Dana Nhat Pham

Garland HS

11

Vivian Phuong Nguyen

Sachse HS

12

Trung-Duong Nguyen Bui

Wylie HS

13

Alexis Dinh

Garland HS

14

Brady Dat Tran

Plano East HS

15

Lucy Tran

Ursuline HS

16

Trisha Thanh Truc Vuong

Plano East HS

17

Long Bao Vu

Naaman Forest HS

18

Nhi Thien Vu

John Paul II HS

19

Kha-Doanh Hoang Nguyen

Sachse HS

20

Jenifer DL Nguyen

International Leadership of TX

21

Benjamin Viet Le

Sachse HS

22

Le Quang Nguyen

Naaman Forest HS

 

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com