BẾ GIẢNG NIÊN HỌC (22/5)

Sunday School Award Ceremony & Mass of Thanksgiving (May 22)

Kính mời Quý Phụ huynh và Học sinh đến tham dự Lễ Bế Giảng và Phát thưởng cho các học sinh Giáo Lý và Việt Ngữ đã xuất sắc trong Niên học 2021-2022.

* Thời gian: Chúa nhật ngày 22 tháng 05 năm 2022

* Chương trình:

- Lễ Phát thưởng cuối năm: 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng tại Hội Trường Trung tâm Thánh An Phong.

- Thánh lễ Tạ Ơn lúc 12 giờ trưa tại Nhà thờ cho Phụ huynh, Thầy Cô, Huynh trưởng, và học sinh.

- Nghi thức Chúc lành & Trao quà cho các em tốt nghiệp lớp 12 trong Thánh lễ 12 giờ trưa.

Lưu ý: Một khi Nghi Lễ Phát Thưởng bắt đầu, những học sinh đến trễ sẽ nhận phần thưởng trong Văn phòng Khối Giáo dục sau khi Nghi Lễ kết thúc.

The Ceremony of the Closing of the School Year 2021-2022 and the Presentation of Awards to outstanding students will be held on Sunday May 22, 2022. Parents are reminded to bring their honoree children to the Alphonsus Center at 9 am sharp. Once the Presentation Ceremony has begun, the honoree students who arrive late will receive their awards later in the Sunday School Office. Afterwards, there will be Thanksgiving Mass for Academic Mass of 2021-2022 at 12pm at the Church with the participation of parents, teachers, huynh trưởng, students, including high school graduates.

 

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com