PHÂN ƯU

Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân thành phân ưu cùng tang quyến trước sự ra đi của

 Anh Phêrô Nguyễn Mạnh Tuân

(08/10/1980 – 13/05/2022)

Bà Maria Hoàng Thị Hoa

(30/05/1955 – 15/05/2022)

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các Linh hồn Phêrô và Maria về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.

 

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com