LƯU Ý VỀ THÁNH LỄ 12 GIỜ TRƯA MÙA HÈ

Trong mùa nghỉ Hè của học sinh, mặc dầu Giáo xứ không có các Lớp Giáo lý-Việt ngữ và Sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể, các Thánh lễ lúc 12 giờ trưa vẫn là Lễ dành cho giới trẻ, nghĩa là cứ mỗi 2 tuần có một Thánh lễ bằng tiếng Anh (Chúa nhật tuần lẻ) và các bài giảng cũng bằng tiếng Anh. Xin các phụ huynh nhớ nhắc nhở con em cố gắng tham dự Thánh lễ này.

 
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com