MÙA HÈ ĐI CHƠI NHƯNG VẴN ĐI LỄ

Trong dịp Hè, nhiều người và gia đình đi chơi xa, nhưng đừng quên bổn phận tham dự Thánh Lễ Chúa nhật. Nếu muốn biết nơi mình đi đến có Nhà thờ Công giáo gần đó, xin vào www.masstimes.org. Chỉ cần cho biết địa chỉ hoặc zip code nơi mình đang ở, website này sẽ cho biết ngay.

It can be difficult for Catholics to find a Mass when traveling or when it is not practical to attend their regular parishes. It is not always easy to find the right diocesan or parish websites. Masstimes.org makes it much easier to search for a Mass by presenting all the possibilities in a geographical area on one page. This website provides worship times, church locations, contact information, website links and maps. There are 117,000 churches in 201 countries/territories. Mass Times cooperates with parishes, dioceses and bishops' councils and conferences to assemble the information about the churches. Mass Times only lists Catholic churches that are on diocesan web sites or information provided by dioceses.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com