GHI DANH MỪNG KỶ NIỆM HÔN PHỐI NĂM 2022

Trong Thánh lễ lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 12/11/2022, Giáo xứ sẽ tổ chức Nghi thức Kỷ niệm Hôn phối cho các đôi vợ chồng mừng kỷ niệm thành hôn trong năm 2022 là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm.

Các đôi vợ chồng nào muốn được trao Phép Lành Tòa Thánh kỷ niệm thành hôn trong dịp này, xin vui lòng đến Văn phòng Giáo xứ trong các giờ làm việc để điền vào Mẩu Ghi Danh (danh tính vợ chồng, ngày cưới, nơi cưới). Lệ phí Phép Lành Tòa Thánh và Khung hình cho một đôi vợ chồng là 80 Mỹ kim. Hạn chót ghi danh là Chúa nhật ngày 25/09/2022.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com