CHÚC MỪNG BỔN MẠNG HỘI ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Thứ Ba Ngày 27 tháng 6 là Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là Bổn mạng của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, toàn thể cộng đoàn Giáo xứ chúc mừng quý hội viên và gia đình được dồi dào sức khỏe và an mạnh, cùng tiếp tục nhiệt thành trong việc cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com