ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO 2023

Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo do Giáo Phận Dallas tổ chức là một cơ hội tốt cho các em có thêm lòng yêu mến Chúa qua các buổi hội thảo, giờ Chầu Thánh Thể, và sinh hoạt với các em từ những giáo xứ khác trong giáo phận. Đại Hội Giới Trẻ này dành cho những em lớp trung học và dưới 18 tuổi và sẽ được tổ chức vào ngày 17-19 tháng 2, năm 2023 tại Frisco Convention Center. Lệ phí là $200 và hạn chót để ghi danh là ngày 11 tháng 12, 2022. Xin quý vị đến Văn phòng Khối Giáo Dục hoặc liên lạc Cô Linda (903-975-3678) để biết thêm chi tiết cũng như hỏi về cách tham dự của các em trên 18 tuổi.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com