ÂN XÁ DÂNG CHO CÁC LINH HỒN

Trong sách Giáo Lý Công Giáo số 1479 có nói: Vì những tín hữu qua đời đang chịu thanh luyện cũng là thành phần của cộng đoàn Dân Thánh, một trong những cách chúng ta có thể giúp họ là nhờ các ân xá để họ được tha các hình phạt tạm thời trong luyện ngục.

Theo qui định của Giáo Hội, từ 12 giờ trưa ngày 1/11 đến 12 giờ tối ngày 2/11, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc 1 kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha thì được hưởng 1 ơn đại xá, với điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ.

Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, ai đi viếng nghĩa trang (nhà Bình An của giáo xứ hoặc nghĩa trang nào cũng được) cầu nguyện cho các linh hồn, với điều kiện thường lệ là xưng tội rước lễ, thì được hưởng 1 ơn đại xá dành cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Các ngày khác trong năm, nếu đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn thì được ơn tiểu xá.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com