ĐÓNG GÓP ONLINE CHO GIÁO XỨ

Giáo xứ đã bắt đầu nhận đóng góp bằng thẻ tín dụng (Credit Card) hoặc thẻ ATM (Debit Card) qua trang mạng của Giáo xứ. Với cách đóng góp này, Ông Bà và Anh Chị Em có thêm một cách thức nữa để đóng góp tiền rổ, tiền thâu đợt 2 cho Giáo Phận Dallas, và trong tương lai có các mục khác được dễ dàng cho mọi người và thuận tiện hơn cho những ai muốn đóng góp mà không thể gởi qua bưu điện hoặc mang bì thơ đến nhà thờ được vì Đại dịch COVID-19.

Để đóng góp online, xin vào trang mạng của Giáo xứ www.dmhcg.org, sau đó bấm vào mục “Donation – Đóng góp online”, kế tiếp đánh vào số tiền đóng góp (Donation Amount), và đánh vào Số Danh Bộ và Số Điện Thoại (Số Danh Bộ thì tốt hơn) để Hội đồng Tài chánh có thể cung cấp giấy xác nhận cho mọi người trong việc khai thuế sau này.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com