MỪNG ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11)

Giáo xứ sẽ mừng kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong Nhà thờ vào dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) hôm thứ Năm ngày 24/11. Chương trình Đại lễ như sau:

* 9 am: Tập trung trước Nhà thờ.

* 9:15am: Rước kiệu trong Sân Đậu xe.

* 10am: Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự đông đủ và đúng giờ để tôn vinh Các Thánh Tử Đạo tiền nhân của người Việt Nam chúng ta.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com