RỬA TỘI TRẺ EM (10/12)

Infant Baptism (December10)

Nghi thức Rửa tội Trẻ Em sẽ được cử hành vào thứ Bảy tuần thứ 2 trong tháng, tức là vào ngày 10 tháng 12 tại Nhà thờ lúc 3 giờ 30 chiều. Những cha mẹ nào muốn ghi danh rửa tội cho con em, xin vui lòng lên Văn phòng Giáo xứ trong các giờ làm việc, chậm nhất vào ngày thứ Tư ngày 7 tháng 12 để điền đơn và nhớ đem theo bản sao giấy khai sinh. Xin lưu ý, người đỡ đầu (godparent) không được là cha mẹ và phải là người Công giáo sống đạo (nếu kết hôn, không sống trong tình trạng rối), cũng như đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Người đỡ đầu không nhất thiết phải có cùng tên thánh và cùng giới tính với em bé được rửa tội.

Do you want to get your child baptized? The next baptism date is Saturday Deember 10th at 3:30pm in the Church. To register, please go to the Parish Office during business hours by Wednesday December 7th to fill out the form. Please bring a copy of birth certificate of the child to be baptized.

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com