TAM NHẬT TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2022

Thuyết giảng: Lm. Mátthêu Nguyễn Khắc Hy, PSS

Chủ đề: Emmanuen – Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

* Chúa nhật (4/12), thứ Hai (5/12) và Thứ Ba (6/12): Tại Nhà Thờ

   - Chúa nhật (4/12): Thánh Lễ lúc 5 PM & Giảng Thuyết từ 6:30 PM – 8 PM

   - Thứ Hai (5/12) & thứ Ba (6/12): Thánh Lễ lúc 6:30 PM & Giảng Thuyết từ 7 PM - 8:30 PM

 
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com