Thắc mắc: Thưa Cha và BVĐ, Giáo hội có cho phép rải tro người chết ngoài biển hay một nơi nào không?  Có được giữ trong nhà không? [nk]

Ban Vấn Đáp:  nk thân mến, năm 1963, Giáo Hội dỡ bỏ lệnh cấm người theo đạo Công Giáo được lựa chọn hỏa táng. Điều luật 1176 trong Bộ Luật Kính Sách 1983 ghi rằng,“Giáo Hội tha thiết mong truyền thống ngoan đạo về việc chôn cất thi hài người đã khuất được làm theo,  tuy nhiên,  Giáo Hội không cấm việc hỏa táng trừ phi việc đó được lựa chọn vì các lý do đi ngược với lời dạy của Thiên Chúa.”
Hài cốt hỏa táng của thi hài nên được chôn hay cất táng ở những nghĩa trang hay những nơi được chỉ định đặc biệt.  Điều này cho phép người thân được đến thăm, tưởng niệm và cầu nguyện.   Rải hài cốt, giữ ở nhà, hay chia nhỏ ra đưa cho các thành viên trong gia đình không đạt được sự tôn kính mà Giáo Hội yêu cầu.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com