CHÚC MỪNG BỔN MẠNG
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (8/12)

* Ca Đoàn Trinh Vương

Giáo Xứ nguyện xin Thiên Chúa qua tay Mẹ Maria ban muôn ơn lành xuống cho ca đoàn nhân dịp mừng bổn mạng. Xin cho tất cả ca viên được nhiều sức khoẻ xác hồn để giúp cộng đoàn dâng lời ca tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa.

* Legio Mariae

Nhân ngày Đại lễ của Hội Đạo binh Đức Mẹ, Giáo xứ kính Chúc các anh chị Legio Mariae, đầy tràn ơn Chúa và sức khoẻ dồi dào, để phục vụ Chúa và Hội Thánh.

 * Giáo Khu 8

Giáo xứ nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ ban cho mỗi gia đình trong Giáo khu 8 được muôn ơn lành của Chúa, để góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com