GIẢI TỘI MÙA VỌNG 2022

* Thứ Ba (13/12) & Thứ Hai (19/12): Tại Nhà Thờ

   6:30 PM: Thánh Lễ

   7:00 PM – 8:30 PM: Giải tội

   Riêng những người lớn tuổi hoặc đau yếu muốn hòa giải với Chúa nhưng sức khỏe không cho phép đến Nhà thờ, xin vui lòng liên lạc với Văn phòng ở số điện thoại (972) 414-7073 để các cha đến giải tội tại tư gia, nhà hưu dưỡng hoặc bệnh viện.

Lưu ý: Để bày tỏ sự quý trọng đối với các linh mục ở xa được Giáo xứ mời đến giúp giải tội trong Mùa Vọng, xin mọi người cố gắng thu xếp thời gian và công việc để đi xưng tội trong thời gian đã được ấn định. Nhà thờ sẽ đóng cửa lúc 8 giờ 30 tối.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com