CHÚC MỪNG TÂN HÔN

Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân cử hành Thánh Lễ Hôn phối vào thứ Bảy ngày 3/12/2022 của:

Anh Phạm Nathan & Chị Nguyễn Jacqueline

Anh Trịnh Trí & Chị Quách Ngọc Diệp

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho hai gia đình anh chị được sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com