KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 33

MÙA XUÂN 2023

Khóa học Dự Bị Hôn Nhân 33 (Mùa Xuân 2023) sẽ khai giảng vào sáng Thứ Bảy ngày 11 tháng 2, 2023, lúc 9:00 AM tại Trung tâm Thánh An Phong thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 thứ Bảy liên tiếp: Thứ Bảy 11 tháng 2, 9:00 AM - 5:00 PM Thứ Bảy 18 tháng 2, 9:00 AM - 5:15 PM. Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học. Xin ghi danh và nộp lệ phí tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc, xin gọi: 972-414-7073.

 

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com