NHẬN HÌNH KỶ NIỆM THÀNH HÔN

Quý Ông Bà và Anh Chị Em đã tham dự Lễ Kỷ niệm Thành hôn vào thứ Bảy ngày 12 tháng 11 vừa qua, xin đến Văn phòng Giáo xứ nhận các hình do Nhóm Nhiếp ảnh của Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách. Xin mang theo 15 Mỹ kim (tiền mặt) để trả cho tiền bộ hình. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Anh Đặng Hiếu Sinh ở số điện thoại (214) 284-5179.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com