LƯU Ý VỀ VIỆC BỎ TIỀN DÂNG CÚNG

Giáo xứ chân thành cảm ơn Quý Ông Bà và Anh Chị Em đã quảng đại đóng góp tài chánh cho mục vụ của Giáo xứ trong năm 2018. Tuy nhiên, có vài điều Giáo xứ xin mọi người cùng lưu ý:

- Những ai đã đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho Văn phòng Giáo xứ biết để Giáo xứ gửi Giấy Biên nhận để khai thuế năm 2022.

- Xin vui lòng đóng góp qua việc dùng bao thư (envelops) Giáo xứ gửi về hàng tuần để Hội đồng Tài Chánh vào sổ sách cho chính xác bởi vì có một số người sử dụng bì thư trắng và chỉ viết tên mà không có địa chỉ nên không thể vào sổ vì nhiều người trùng tên.

- Trong trường hợp Giáo xứ chưa gửi về kịp bao thư riêng thì vẫn có thể dùng bì thư trắng nhưng ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại để dễ dàng liên lạc và ghi vào sổ sách.

 

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com