LƯU Ý VỀ VIỆC ĐỂ QUÊN ĐỒ TRONG GIÁO XỨ

Quý vị nào để quên đồ trong Nhà thờ hoặc ở Trung tâm Thánh An Phong, xin vui lòng liên lạc với Văn phòng Giáo xứ hoặc ở Văn phòng Giáo dục để có thể nhận lại nếu tìm được. Còn Quý vị nào thấy người khác để quên đồ, xin vui lòng đưa lại cho Văn phòng Giáo xứ để chủ nhân có thể nhận lại. Giáo xứ chân thành cảm ơn.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com