LƯU Ý VỀ VIỆC GÌN GIỮ NHÀ BÌNH AN

(Columbarium Upkeeping)

Để gìn giữ sự trang nghiêm và sạch sẽ của Nhà Bình An (Columbarium), xin thân nhân và bạn hữu của những người quá cố có đặt tro hài (ash remains) tại đây khi kính viếng chỉ có thể đưa hoa tươi đến để dưới đất mà thôi. Xin đừng đặt hoa giả hoặc gắn bất kỳ thứ gì khác ở hộc mộ làm mất vẻ trang nhã chung của khu vực. Theo hợp đồng của Giáo xứ với thân nhân, hộc mộ (niche) chỉ có thể gắn plaque có hình người quá cố do Giáo xứ đặt mà thôi.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com