Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 2/2023

The Pope’s Prayer Intention for February 2023

* Cầu cho các giáo xứ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.

* For Educators: We pray that parishes, placing communion at the center, may increasingly become communities of faith, fraternity and welcome towards those most in need.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com