NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN LẦN THỨ 31 (11/2)

31st World Day of the Sick (Feb 11)

Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Bệnh Nhân Thế Giới vào năm 1992 để khuyến khích việc cầu nguyện cho những ai đau yếu cũng như những người chăm sóc họ. Ngày Thế Giới Bệnh Nhân được cử hành đầu tiên vào ngày 11/2/1993. Ngày 11 tháng 2 cũng là ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ghi nhớ ngày việc Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên vào ngày 11/2/1858 (trong số 17 lần hiện ra trong năm này) cho một thiếu nữ nông thôn 14 tuổi tên là Bernadette Soubirous ở làng quên hẻo lánh Lộ Đức bên nước Pháp. Thánh nữ Benadette (1844-1879) được Đức Giáo hoàng Piô XI tuyên hiển thánh vào năm 1933.

Pope Saint John Paul II initiated the day in 1992 to encourage people to pray for those who suffer from illness and for their caregivers. World Day of the Sick was first observed on February 11, 1993. February 11 is also the Feast of Our Lady of Lourdes, which a name is given to the Blessed Virgin Mary in honor of her apparitions in Lourdes (France) for 17 times in 1858 beginning on February 11th to a 14-year-old peasant girl named Bernadette Soubirous (1844-1879). She was canonized as a saint by Pope Pius XI in 1933.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com