Quyên góp cứu trợ nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
 
      Hãy mở lòng với người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: như chúng ta đã biết, trận động đất kinh hoàng đã giáng xuống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, gây thiệt hại rất nặng nề vào ngày 6 tháng 2 năm 2023. Hơn 40 nghìn người đã thiệt mạng và số người chết sẽ tăng lên gấp 5 đến 10 lần nếu không có đủ nguồn lực để được cung cấp. Vì vậy, Đức giám mục của chúng ta đã khẩn cầu quyên góp cho việc cứu trợ trong tháng này, tại giáo xứ của chúng ta vào Chúa nhật ngày 5 và 12. Mỗi đóng góp của bạn, dù là nhỏ bé, cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của những người bị ảnh hưởng. Xin mở lòng quảng đại giúp đỡ.
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com