THÔNG BÁO - KGD

GHI DANH NIÊN HỌC 2023-2024

Giáo Lý - Vit Ng - Thiếu Nhi

Ghi danh vào những ngày Chúa Nhật: April 16, April 23 - Từ: 9am - 2pm

Ti: Trung tâm An Phong (TTAP)

Lệ phí: Giáo lý: $100 - Vit ng: $60 - Thiếu nhi: $40

Ghi danh trễ hoặc trả tiền lệ phí trễ

SAU (after) April 23, 2023: Giáo lý: $120 - Vit ng: $80 - Thiếu nhi: $50

Ghi danh trước online (Pre-registration): https://enroll.ttapkgd.org/ - Nhưng quí vị phải đến TTAP trả tiền lệ phí trước April 23, 2023 để không bị trả tiền lệ phí trễ.

Chỉ nhận lệ phí: Cash hoặc Check

Văn phòng KGD s đóng ca:

May 22 ti July 29, 2023

Văn phòng KGD s m ca tr li:

Sunday July 30, 2023 (9am - 12pm)

Khai giảng niên học 2023-2024: August 20, 2023.

Ngày cui chuyn lp hoc rút tên (withdraw with full refund): September 17, 2023

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com