NGÀY BẦU CỬ CHO THÀNH PHỐ VÀ KHU HỌC CHÁNH 6/5

      Giáo xứ kêu mời anh chị em thực hiện quyền công dân Mỹ qua việc đi bầu cử cho thành phố và Khu học chánh 2023, vào thứ Bảy ngày 6/5 từ 7AM–7PM, tại Dallas College Garland Center, địa chỉ 675 W Walnut St., Garland, TX 75040.

      Riêng ở Giáo xứ chúng ta sẽ có những thiện nguyện viên trong hội túc cầu Vietnam United Football Club, đến giáo xứ để đưa đón đồng hương đi bầu trong 2 ngày, 29/4 và 6/5 từ 8AM–5PM.

Liên lạc anh Jimmy Trần: 214-577-4434.

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com