Cầu Nguyện Cho Các Em Được Thêm Sức Vào Ngày 4/6 lúc 12pm

Giáo xứ kêu gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện và chúc mừng các em học sinh lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào ngày Chúa Nhật này 4/6 lúc 12pm. Xin Chúa Thánh Thần ban 7 đặc ân của Ngài là: Khôn Ngoan, Hiểu Biết, Lo Liệu, Sức Mạnh, Thông Minh, Đạo Đức, và Kính Sợ Thiên Chúa, để soi đường dẫn lối cho các em trên mọi bước đường đời.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com