Đi Hi Giới Trẻ Thế Giới tại DALLAS do Giáo Phn Dallas tổ chức.  
Chủ đề hướng về Đức Mẹ và những Mầu Nhiệm của Mẹ . 

Đi Hi Gii Trẻ gồm 2 chương trình dành cho nhng em trung hc và các thanh thiếu niên trên 18 tui và sẽ được tổ chc vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 8, năm 2023 ti nhà thờ St. Ann, Coppell, TX, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 

Lệ phí là $50 bao gồm chi phí sinh hoạt, Tshirt, xe bus chuyên chở, bữa ăn sáng và bữa ăn trưa. Hn chót để ghi danh là ngày 9 tháng 7, 2023.

Xin quý vị ghi danh với link or QR code hoc liên lc Cô Linda (903-975-3678) để biết thêm chi tiết.WORLD YOUTH DAY  (WYD) 

Sponsored by the Catholic Diocese of Dallas      

What: Diocese of Dallas will be hosting a one-day ministry event, "World Youth Day takes Dallas". This event will take the theological topics being presented in Lisbon, Portugal and have dynamic speakers share on similar topics. 

Who: This event will offer two separate tracks: Young Adult 18+ and High School Youth Ministry. 

When: SATURDAY, AUGUST 5, 2023 (10:00AM-6:00PM) Please meet at Church by 8AM.

Cost: $50 (T-shirt, Breakfast, Lunch, Transportation)

Where: St. Ann Catholic Church @ 180 Samuel Blvd, Coppell, TX, 75091

 

Please fill out link/QR interest form or call C. Linda at 903-975-3678 for information

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ1Vg4rpXoJVzerZslZ9tM3ozFt6Tlos8yL8A17smu5JDpIQ/viewform?usp=pp_url

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com