THÁNG 6
KÍNH TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU

Tháng 6 là tháng Kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Chúng ta mời gọi để sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, nghĩa là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa được bày tỏ nơi Con một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô, qua cái chết và cuộc tự nạn của Người trên thập giá, để cứu chuộc nhân loại. Thánh Tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất của tình thương yêu, và cũng là bằng chứng không thể chối cãi được về tình thương yêu lạ lùng ấy.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com