MỪNG KÍNH LỄ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
BỔN MẠNG GIÁO XỨ (Chúa Nhật ngày 25 tháng 6)
 
Trong niềm vui, mừng Bổn Mạng Giáo Xứ, Giáo xứ tổ chức Rước Kiệu bắt đầu từ 9am, Thánh Lễ lúc 10am.
 
Sau Thánh Lễ sẽ có Pinic tại Hội trường Thánh Anphong, thân mời quý ông bà anh chị em ở lại tham dự để thưởng thức các món ăn miễn phí, cùng chương trình giải trí Karaoke, và những trò chơi do các em Thiếu Nhi.
 
Xin lưu ý trong ngày 25/6 chỉ có 3 Thánh Lễ lúc 7:30am, 10am và 5pm, không có Thánh Lễ lúc 12pm.
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com