CHÚC MỪNG MỘT NĂM LINH MỤC CHA PHÓ XỨ (27/6)

Thứ Ba ngày 27/6 là kỷ niệm đúng 2 năm ngày thụ phong linh mục của Cha Phó xứ Gioan Baotixita Đoàn Bá Thịnh. Nhân dịp này, Giáo xứ chúc mừng đến Cha Phó xứ và nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho Cha được dồi dào sức khỏe và nhiều ơn lành để tiếp tục sứ mạng phục vụ Chúa qua đoàn chiên Chúa trao phó. Ad multos annos!

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com