CHẦU HẰNG TUẦN MỖI THỨ SÁU, SAU THÁNH LỄ 7PM

Kể từ Tháng 7 này, Giáo Xứ sẽ có chương trình Chầu Hằng Tuần mỗi thứ Sáu, sau Thánh Lễ 7pm, do các Đoàn Thể và Ban Nghành đảm trách, Kính mời cộng đoàn tham dự để tỏ lòng yêu mến và tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch sống và sức mạnh cho tâm hồn.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHẦU THÁNH THỂ THỨ SÁU HẰNG TUẦN

(Sau Thánh Lễ 7pm)

 

·       Sau Lời Nguyện Kết Lễ, đặt Mình Thánh Chúa (Quỳ)

·       Hát ca ngợi Thánh Thể & xông hương

·       Nghe bài suy niệm.

·       Hết bài suy niệm, thinh lặng vài phút (Ngồi)

·       Hát ca ngợi Thánh Thể

·       Lời nguyện (Quỳ & đọc chung)

·       Này Con Là Đá – Tantum Ergo

§  Lời nguyện kết thúc – Ban phép lành

·       Rước Mình Thánh vào nhà nguyện

·       Mọi người ra về (Không hát)

       

 LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 9

· Thứ Sáu, ngày 01 tháng 9:  Ban Phụng Vụ

· Thứ Sáu, ngày 08 tháng 9:  Ca Đoàn Trinh Vương

· Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9:  Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT

· Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9:  Ban Việt Ngữ

            · Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9: Hiệp Sĩ Columbus

 

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 

· Thứ Sáu, ngày 06 tháng 10: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

· Thứ Sáu, ngày 13 tháng 10: Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

· Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10: Ca Đoàn Fiat

· Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10: Ca Đoàn Augustine

 

 
 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com