KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 34

Khóa học Dự Bị Hôn Nhân 34 vào Mùa thu, sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu 15 tháng 9, 2023 tại Trung tâm Thánh An Phong thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 1 chiều thứ sáu và 2 ngày thứ bảy liên tiếp:

·         Thứ Sáu 15 tháng 9, từ 6:00 PM – 9:30 PM

·         Thứ Bảy 16 tháng 9, từ 8:30 AM - 5:00 PM

·         Thứ Bảy 23 tháng 9, từ 8:30 AM - 5:00 PM.

Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học. Xin ghi danh và nộp lệ phí tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc, xin gọi: 972-414-7073.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com