TEACHER ORIENTATION - Chúa Nhật 13/8

Khối Giáo Dục sẽ có Teacher’s Orientation (từ 9–12pm) cùng với việc hoàn tất thủ tục Safety Environment cho niên học mới. Xin mời tất cả các thầy cô đến tham dự.

·       Tuần Sau Chúa Nhật 20/8, Khối Giáo Dục chính thức khai giảng các lớp Giáo lý, Việt ngữ và sinh hoạt TNTT cho niên học 2023-2024. Xin các phụ huynh lưu ý đưa đón con em mình đúng giờ.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com