KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

  • Chúa Nhật 20/8, Khối Giáo Dục chính thức khai giảng các lớp Giáo lý, Việt ngữ và sinh hoạt TNTT cho niên học 2023-2024. Xin các phụ huynh lưu ý đưa đón con em mình đúng giờ.
     
  • Ba ngày 22/8/2023 lúc 7:30pm, Giáo xứ sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng tại Trung Tâm Giáo Dục Thánh Anphongsô, phòng 139.
     
  • Thiếu Nhi Thánh Thể có bán đồng phục từ 9am-3pm tại Trung Tâm Giáo Dục Thánh Anphongsô.
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com