CHẦU THÁNH THỂ TIẾNG ANH

  • Thứ Năm Đầu Tháng, ngày 5/10/2023 sau Thánh Lễ 7pm sẽ có chương trình Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho ơn gọi với chuỗi kinh kính Lòng Chúa Thương Xót. Mời cộng đoàn tham dự để cổ võ ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ.
     
  • Thứ Năm, ngày 12/10/2023 sẽ có Chầu Thánh Thể Tiếng Anh vào lúc 7:30pm. Đặc biệt có phần suy niệm Lời Chúa bằng Tiếng Anh với âm nhạc lắng đọng của nhóm Corpus Domini. Kính mời cộng đoàn đến để cầu nguyện, tôn kính và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sức mạnh và ơn chữa lành cho tâm hồn, gia đình và cộng đoàn.
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com