H: Trong trường hợp đã ký giấy làm donor thì sao?  (các organs?  toàn thân?)  [nk]

  Đ: Theo Giáo Lý Công Giáo, điều 2296 có ghi: "Về mặt luân lý, việc ghép các bộ phận cơ thể có thể được chấp nhận với sự ưng thuận của người cho và không gây nguy hiểm quá đáng cho người đó. Hiến tặng các bộ phận sau khi chết là một hành vi cao quý, nhưng trước khi lấy các bộ phận đó, phải xác định người hiến tặng chắc chắn đã chết."

  Vì vậy khi còn sống, bạn muốn hiến dâng một bộ phận của cơ thể mình để giúp người thân trong gia đình hay một người khác, mà hành động đó không gây những nguy hiểm quá đáng cho sức khỏe và sự sống cao quí mà Thiên Chúa đã ban tặng cho bạn, thì đó là một sự hy sinh rất cao thượng, san sẻ tình yêu và món quà sự sống đến một người khác.  Hành vi này được đề cao và không đi ngược lại những giáo huấn của Hội Thánh.

  Nếu bạn ao ước được hiến dâng thân xác sau khi đã chết.  Trên lãnh vực khó khăn về nguyên tắc, phương pháp và những lý do Y khoa cần thiết, thông thường thì người hiến dâng đồng ý trao tặng nguyên cả thân xác, cho dầu là chỉ một phần nào đó của thân xác được dùng để giúp người khác. Những cơ quan lãnh nhận có nhiệm vụ hủy táng phần còn lại của cơ thể trong sự tôn kính cần thiết cho thi thể người đã chết.

  [BVĐ]
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com