RAO LẦN 2
1. Anh Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Minh hiện cư ngụ tại Garland, Texas
Dự định kết hôn với Cô Têrêsa Nguyễn Ngọc Huyền Trân hiện cư ngụ tại Gò Vấp, TPHCM, Việt Nam
2. Cô Maria Vũ Phương Quỳnh hiện cư ngụ tại Garland, Texas
Dự định kết hôn với anh Đaminh Đỗ Thanh Tòng hiện cư ngụ tại Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Ai biết các anh chị này có ngăn trở kết hôn theo Giáo Luật, xin cho Cha Xứ biết
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com