Thư Đức Thánh Cha gửi các cha Xứ về tiến trình hiệp hành
 
Nhân dịp kết thúc cuộc Họp mặt “Các Cha Xứ Với Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới” diễn ra tại Vatican từ ngày 28 tháng Tư đến ngày 2 tháng Năm vừa qua với sự tham dự của khoảng 300 cha xứ đến từ 90 quốc gia, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư đến tất cảc cha xứ trên toàn thế giới.
 
Trong thư, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn và quý trọng đối với các cha Xứ.
Ngài cũng nhắc lại tầm quan trọng của các cha xứ trong một Giáo hội hiệp hành. Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha yêu cầu các cha xứ hãy nhớ thực thi 3 điều:
 
Trước hết, đó là hãy sống đoàn sủng sứ vụ đặc thù của mình như một việc phục vụ các hồng ân đa dạng, được Chúa Thánh Linh gieo vãi trong Dân Chúa bằng cách khám phá, khích lệ và đề cao giá trị các đoàn sủng được ban cho giáo dân dưới nhiều hình thái.
 
Kế đến là hãy học hỏi và thực hành nghệ thuật phân định cộng đồng nhằm làm sáng tỏ tính cụ thể của đời sống Giáo hội và lập kế hoạch cho các hành trình mục vụ dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần.
 
Cuối cùng là tinh thần chia sẻ và tình huynh đệ giữa các cha Xứ với nhau và với các Giám mục.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com