Sứ điệp Tòa Thánh gửi các Phật tử nhân lễ Vesak
 
Bộ Đối Thoại Liên Tôn của Tòa Thánh chúc mừng các tín đồ Phật giáo, nhân lễ Vesak và mời gọi các Kitô hữu và Phật tử cùng nhau thăng tiến hòa bình bằng nỗ lực cổ võ sự hòa giải và kiên cường.
 
Đối với các tín đồ Phật giáo Nguyên thủy, lễ Vesak mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật, năm nay vào ngày 23 tháng Năm tới đây và các tín đồ Phật giáo Đại thừa, như tại Việt Nam, đó là Lễ Phật Đản, năm nay được mừng vào ngày 22 tháng Năm sắp tới.
 
Sứ điệp của Đức Hồng y Ayuso Guixot, người Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bộ Đối Thoại Liên Tôn mang tựa đề: “Kitô Hữu Và Phật Tử: Cùng Nhau Hợp Tác Để Đạt Hòa Bình Qua Hòa Giải Và Kiên Cường”.
 
Sau những lời chúc mừng các Phật tử, Sứ điệp của Tòa Thánh trình bày vài suy tư về trách nhiệm chung của các tín hữu Kitô và Phật tử trong việc thăng tiến hòa bình, hòa giải và sự kiên cường, là những giá trị ăn rễ sâu nơi truyền thống của hai tôn giáo.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com